Oblikovanje brošure, zborniki, bilteni

Prav tako kot knjiga je tudi zbornik v osnovi tiskovina, kjer uporabljamo klasičen prelom in enako pripravo za tisk. Razlika je edino zahtevnost postavitve.

Zborniki, brošure in bilteni so zaradi svoje tematike največkrat zbirka različnih tekstovnih vsebin, ki jih prispevajo različni avtorji, Vsebujejo lahko večjezične tekstovne vsebin in slikovne prikaze, kot so grafi, tabele in fotografije. Na področju prelomov zbornikov, brošur in biltenov imamo v agenciji veliko izkušenj - oblikovali, postavili in tudi stiskali smo serijo zbornikov Vilenica za Društvo slovenskih pisateljev, izdelali smo tudi zahtevne večjezične zbornike za Društvo slovenskih književnih prevajalcev, zborniki za GZS,….

Oblikovali smo brošuro za Pršutarno Lokev.

Oblikovanje zbornika CPU.

Primer prikazuje serijo zbornikov za DSKP (Društvo slovenskih književnih prevajalcev).

oblikovanje zbornika

grafično oblikovanje

v i z u a l n e   k o m u n i k a c i j e   i n   z a l o ž n i š t v o