Oblikovanje letakov

oblikovanje letaka

Za podjetje MMP d.o.o. smo oblikovali letak, ki predstavlja del njihove ponudbe in del blagovne znamke Winter.

Ko se odločite svoje izdelke predstaviti širši množici, je ena izmed opcij vsekakor letak. Z letakom boste lahko neposredno nagovorili čisto izbrano publiko, premišljena uporaba pa je lahko zaradi neposrednosti mnogokratnik učinkovitosti v primerjavi z medijskim oglaševanjem.

Oblikovanje in izdelava letakov

Z dobrim oblikovanjem in zanesljivo distribucijo lahko z nekaj tisoč letaki na zelo selektivnem področju dosežete izredne rezultate. Pri nas vam bomo letake zasnovali glede na cilj, izbrali materiale ter poskrbeli za kvaliteten in cenovno ugoden tisk. V hiši vam ponudimo torej izdelavo na ključ, poleg oblikovanja pa poskrbimo lahko tudi za vsebino – na voljo imate tekstopisce, ilustratorje ter fotografe.

Primer kaže serijo letakov / plakatov za trgovine Žilnik, naročnika Fisher international.

grafično oblikovanje

v i z u a l n e   k o m u n i k a c i j e   i n   z a l o ž n i š t v o