Oblikovanje oglasov

Oblikovanje oglasov je več kot samo grafično udejanjenje sporočila. Lahko je celo umetnost. Vsak oglas ima svoj namen in sporočilnost. Pomembno je da ton in namen sporočila pri izdelavi in oblikovanju oglasa verno prenesemo v uporabnikovo zaznavo. Le na tak način se bo bodoči kupec ali naročnik storitve lahko poistovetil z nagovorom in izdelek tudi kupil. 

Oglas in ciljna skupina

Ker ima vsak izdelek ali storitev svojo ciljno skupino, je potrebno pri oblikovanju oglasa upoštevati najprej ta cilj, oglas je potrebno torej oblikovno prirediti ljudem, ki jim je namenjen. Vsebina sporočila, ki ga oglas vsebuje, nam narekuje tudi ton v katerem bomo bodočega kupca nagovarjali. Na podlagi ciljne skupina in vrste izdelka je potrebno upoštevati tudi gol vizualni izgled.

 

Stopnje pri oblikovanju oglasov

Vsak oblikovanje oglasov, pa naj gre za en sam oglas ali za serijo – akcijo smatramo v našem teamu kot projekt in se ga tako tudi lotimo. Raziščemo potrebe in želje, cilje in pričakovanja. Potem se odločimo za strategijo. Tudi tukaj pri oblikovanju oglasov je za pričakovan rezultat potrebno močno zaupanje v kreativnost in strokovnost. Pri nas s tem na boste imeli težav, zaupali so nam tudi veliki in močni.
 

oblikovanje oglasa

Oblikovanje oglasov za podjetje MMP Raumplus.

grafično oblikovanje

v i z u a l n e   k o m u n i k a c i j e   i n   z a l o ž n i š t v o